عنوان فارسي: بررسي فقهي- حقوقي بخشي از احکام ارث در حوادث رانندگي و نقش بيمه هاي حوادث و مسووليت (عنوان عربي: دراسة فقهية و حقوقية حول بعض أحكام الأرث في حوادث السير و دور شركات التأمين و مسؤولياتها)

مه هاي حوادث و مسووليت (عنوان عربي: دراسة فقهية و حقوقية حول بعض أحكام الأرث في حوادث السير و دور شركات التأمين و مسؤولياتها) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عنوان فارسي: بررسي فقهي- حقوقي بخشي از احکام ارث در حوادث رانندگي و نقش بيمه هاي حوادث و مسووليت (عنوان عربي: دراسة فقهية و حقوقية حول بعض أحكام الأرث في حوادث السير و دور شركات التأمين و مسؤولياتها)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخ

بررسي تاثير اقدامات غيردارويي در بهبود خواب کودکان مبتلا به بيماري هاي مزمن

در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير اقدامات غيردارويي در بهبود خواب کودکان مبتلا به بيماري هاي مزمن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تاثير اقدامات غيردارويي در بهبود خواب کودکان مبتلا به بيماري هاي مزمن : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاريتعداد صفحات :17مقدمه: خواب در کودکان جهت رشد و تکامل آنان امری مهم محسوب می گردد. این مهم در کودکان بستری به علت نیاز بیشتر آنان به خواب و همچنین عوامل مختل کننده خواب در این کودکان نیاز به توجه بیشتری دارد. به منظور ارتقای خواب کودکان

پراكنش و فراواني پلانكتوني و نقش آن ها در درياچه شورابيل اردبيل

ردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پراكنش و فراواني پلانكتوني و نقش آن ها در درياچه شورابيل اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پراكنش و فراواني پلانكتوني و نقش آن ها در درياچه شورابيل اردبيل : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زيستيتعداد صفحات :21در پژوهش های طرح جامع شیلاتی دریاچه سد شورابیل، بررسی های پلانكتونی به عنوان مطالعات پایه در جهت افزایش تولیدات ماهی در این دریاچه در نظر گرفته شد. این مطالعات به صورت فصلی طی پاییز سال 1385 الی پاییز 1386 در استان اردبیل انجام گرفت. نمونه برداری پلانكتونی توسط لوله پلیكا به