اعتباريابي و ارزيابي مدل رشد گياهي CropSyst در تعيين الگوي کشت مناسب در شرايط کم آبياري - مطالعه موردي شبکه آبياري و زه کشي شهيد چمران

ت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اعتباريابي و ارزيابي مدل رشد گياهي CropSyst در تعيين الگوي کشت مناسب در شرايط کم آبياري - مطالعه موردي شبکه آبياري و زه کشي شهيد چمران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن اعتباريابي و ارزيابي مدل رشد گياهي CropSyst در تعيين الگوي کشت مناسب در شرايط کم آبياري - مطالعه موردي شبکه آبياري و زه کشي شهيد چمران : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورز

بررسي مروري رابطه تغذيه شير مادر و پوسيدگي ‌هاي زودرس دوران کودکي

کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي مروري رابطه تغذيه شير مادر و پوسيدگي ‌هاي زودرس دوران کودکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي مروري رابطه تغذيه شير مادر و پوسيدگي ‌هاي زودرس دوران کودکي : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)تعداد صفحات :12زمینه و هدف: تغذیه ناصحیح یکی از مهمترین فاکتورهای اتیولوژیک در پوسیدگی ‌های زودرس دوران کودکی (ECC) است. در بعضی مطالعات کلینیکی تغذیه شیر مادر (BF) از جمله فاکتورهای موثر در ECC ذکر شده است. نتایج و توصیه‌ ها در این زمینه متفاوت و گا

بررسي فراواني کراتوکونژنکتيويت عفوني ناشي از موراکسلابوويس در گاو

ن کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي فراواني کراتوکونژنکتيويت عفوني ناشي از موراکسلابوويس در گاو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي فراواني کراتوکونژنکتيويت عفوني ناشي از موراکسلابوويس در گاو : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايرانتعداد صفحات :8این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی (Infectious Keratoconjunctivitis) ناشی از موراکسلابوویس انجام شد. برای این منظور تاریخچه ای مربوط به دامها شامل زمان و تعداد موارد قبلی اختلالات چشم، نوع اختلالات چشمی و میزان بینایی دام ثبت ش