برآورد ارزش اقتصادي صفات توليدي و توليد مثلي گوسفند افشاري در سامانه روستايي

ي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي برآورد ارزش اقتصادي صفات توليدي و توليد مثلي گوسفند افشاري در سامانه روستايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن برآورد ارزش اقتصادي صفات توليدي و توليد مثلي گوسفند افشاري در سامانه روستايي : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي)تعداد صفحات :13لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: ارزش اقتصادی، صفت تولیدی و تولید مثلی، گوسفند افشاری ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیداینک شما با جستجوی

شيوع چاقي در مدارس ابتدايي استان گلستان

اصلي شيوع چاقي در مدارس ابتدايي استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن شيوع چاقي در مدارس ابتدايي استان گلستان : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پياورد سلامتتعداد صفحات :10زمینه و هدف: عوامل متعددی زمینه ساز ابتلا انسان به بیماری چاقی است و این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع و برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان در سال 1389 به اجرا در آمده است. روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است که بر روی 7399 دانش آموز مقطع ابتدایی (3934 پسر و 3465 دختر) از 112 مدرسه که بطریق نمونه گیری دو مرحله ای خوشه ای

خستگي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي انکولوژي

خل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي خستگي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي انکولوژي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن خستگي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي انکولوژي : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايرانتعداد صفحات :14زمینه و هدف: بخش های انکولوژی بزرگسالان و کودکان هر یک مشخصه های خاص خود دارد که می تواند باعث بروز خستگی در ابعاد متفاوت در پرستاران شاغل در این بخش ها شود. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه خستگی و عوامل مرتبط با آن، در پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی کودکان و بزرگسالان است.روش بررسی: این پژوهش توصیف