بررسي تاثير تراکم ذرت و شيوه هاي مختلف مديريت علف هاي هرز در مزارع ذرت

ليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير تراکم ذرت و شيوه هاي مختلف مديريت علف هاي هرز در مزارع ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تاثير تراکم ذرت و شيوه هاي مختلف مديريت علف هاي هرز در مزارع ذرت : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش علف هاي هرزتعداد صفحات :14به منظور بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز مزارع ذرت در سال زراعی 1388 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این تحقیق در کرت های

تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر القاي آپوپتوزيس و تغيير در چرخه سلولي T-لنفوبلاست ها

گي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر القاي آپوپتوزيس و تغيير در چرخه سلولي T-لنفوبلاست ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر القاي آپوپتوزيس و تغيير در چرخه سلولي T-لنفوبلاست ها : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانشتعداد صفحات :9اهداف: آپوپتوزیس یا مرگ برنامه ریزی شده سلول، فرآیند فیزیولوژیک سلولی است که منجر به نمو فعال و طبیعی و همچنین حفظ هوموستازی بافتی می شود. آپوپتوزیس تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی رخ می دهد. این مطالعه ب

بررسي اثر برخي عوامل محيطي بر جوانه زني علف هرز کاهوي وحشي (Lactuca serriola)

ل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثر برخي عوامل محيطي بر جوانه زني علف هرز کاهوي وحشي (Lactuca serriola)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي اثر برخي عوامل محيطي بر جوانه زني علف هرز کاهوي وحشي (Lactuca serriola) : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)تعداد صفحات :13کاهوی وحشی (Lactuca serriola) علف هرزی یکساله، با بذر تکثیر می شود. به منظور بررسی اثرات برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن این علف هرز آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در پتری دیش هایی به قطر 11 سانتیمتر و با 4 تکرار