خورخه لوئيس بورخس و اسطوره گاومرد (مينوتور) در داستان «خانه آستريون»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خورخه لوئيس بورخس و اسطوره گاومرد (مينوتور) در داستان «خانه آستريون» :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي)

تعداد صفحات :25

داستان کوتاه خانه آستریون، یکی از داستان های زیبای معاصر است که خورخه لوئیس بورخس، نویسنده و شاعر آرژانتینی، آن را نوشته است. بورخس در این داستان عملی فرا اسطوره ای انجام داده، بدین معنا که اسطوره ای جدید بر مبنای اسطوره ای قدیم ساخته است. داستان، اسطوره مینوتور (گاومرد) فرزند یکی از پادشاهان یونان است. این هیولا مجازات پوزئیدون خدای دریاهاست که شاه مینوس به دلیل نافرمانی بدان مبتلا شده است. شاه مینوس برای رهایی از شرم، این فرزند عجیب و هولناکش را در لابیرنت یا هزارتویی زندانی می کند. این هیولای مردم خوار سرانجام به وسیله تزئوس کشته می شود. بورخس در بازسازی این اسطوره خودش را در جای گاومرد قرارداده و با راوی اول شخص، داستان را به گونه ای دیگر روایت کرده است. آنچه از روایت بورخس بر می آید، این است که انسان معاصر در چنبر هزارتوهای مختلف که محصول تجدد امروزی است، گرفتار است. بورخس در این داستان می کوشد مخاطبانش را به درون این هزارتوها بکشاند تا باور کنند که راه خروج از آنها آسان است و تنها اندکی جسارت می خواهد. در این پژوهش عمل فرا اسطوره ای بورخس از داستان مینوتور نقد و بررسی می شود.
كلید واژه: مینوتور (گاومرد)، لابیرنت (هزارتو گمخانه)، تک گفتاری درونی، هفتاد هزار حجاب، اسطوره

لینک کمکی