تاريخچه بيماري «هموروئيد» در طب سنتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاريخچه بيماري «هموروئيد» در طب سنتي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاريخ پزشكي

تعداد صفحات :17

اهداف: علت شناسی (اتیولوژی)، مكانیسم ایجاد (پاتوژنز)، پیش آگهی (پروگنوز) و نحوه برخورد با بیماری هموروئید در طب سنتی ایران که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد تا حد زیادی با طب رایج متفاوت است. اگر چه برای برخی موارد هموروئید، جراحی پیشنهاد شده است اما درمان های دارویی مطرح شده برای آن در طب سنتی ایران فراوان تر است. این مطالعه به توسعه نگرش ما در خصوص برخی جنبه های بیماری هموروئید کمک کرده و ما را در یافتن درمان های دارویی گیاهی و طبیعی یاری خواهد نمود.مواد و روش ها: مهم ترین منابع طب سنتی ایران در گستره یک هزار سال از قرن 3 تا 13 هجری قمری شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. نقطه نظرات حکما و پزشکان شهیر از کتب مذکور استخراج و دسته بندی شد. در تبیین واژه های طب سنتی و تفسیر آن ها از واژه نامه های پزشکی، مشاوره با استادان و مقایسه تطبیقی بهره گیری شد.نتایج: از منظر طب سنتی ایران پاتوژنز بیماری هموروئید، غالبا ماهیتی اخلاطی (بیوشیمیایی) دارد. برای درمان بیماری هموروئید 10 استراتژی پیشنهاد شده است که اكثر آن ها دارویی هستند. بسیاری از این استراتژی هایی دارویی را می توان مورد ارزیابی و کارآزمایی بالینی قرار داد و از این رهگذر به درمان های جدید دارویی دست یافت.
كلید واژه: طب سنتی ایرانی، طب فارسی، هموروئید، بواسیر

لینک کمکی