بررسي سن و رشد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه هاي دالکي و حله بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي سن و رشد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه هاي دالکي و حله بوشهر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :16

این مطالعه به منظور بررسي سن و رشد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه هاي دالکي و حله بوشهر انجام گرفت. در این تحقیق، تعداد 2494 قطعه ماهی شیربت در طول دوره 14 ماه نمونه برداری صید گردید. بیشترین فراوانی در طبقه های طولی 200 تا 300 میلی متر بود و بیشترین فراوانی سنی نیز متعلق به 2 و 3 ساله ها بود. مسن ترین ماهی صید شده 8 ساله با طول کل 756 میلی متر بود. معادله رشد وان- برتالانفی نشان داد که ماهیان در ایستگاه های بالادست دارای L¥= 1245 ماهیان نر و L¥= 1189 نسبت به ایستگاه های پایین دست بیشتر بود (1120.1 میلی متر برای جنس نر و 1165.6 میلی متر برای جنس ماده). فاکتور وضعیت نشان داد که ماهیان ماده از ماهیان نر از وضعیت بهتری برخوردارند و ماهیان در ایستگاه های 6 و 7 فاکتور وضعیت بالاتری داشت (در ایستگاه یک نرها و ماده ها به ترتیب 0.81، 0.87 و در ایستگاه هفت نرها و ماده ها به ترتیب 0.90، 0.93).
كلید واژه: حله، دالکی، رشد، سن، شیربت

لینک کمکی