بررسي مورفومريستيک و خصوصيات توصيفي ماهي قزل آلاي خال قرمز (Salmo trutta fario) در حوزه درياچه سد لار استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مورفومريستيک و خصوصيات توصيفي ماهي قزل آلاي خال قرمز (Salmo trutta fario) در حوزه درياچه سد لار استان مازندران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :18

قزل آلای خال قرمز جمعیتی آسیب پذیر از ماهی آزاد دریای خزر بوده و معمولا در بالادست بیش تر رودخانه های حوزه دریای خزر، رودخانه لیقوان چای تبریز و دریاچه سد کرج انتشار دارد. در دریاچه سد لار استان مازندران این ماهی دارای ذخایر خوبی است، به طوری که در تابستان 1385 تعداد 17862 فقره پروانه صید این ماهی صادر گردید. هدف از این مطالعه، بررسی خصوصیات ریخت شناختی این گونه در حوزه دریاچه سد لار بوده و به این منظور 190 نمونه قزل آلای خال قرمز از رودخانه های الرم، آب سفید، كمردشت و دلیچایی این حوزه به وسیله دستگاه الكتروشوكر در پاییز 1387 و تابستان و پاییز 1388 صید و مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان مورد بررسی دارای میانگین وزن 103.4±136.86 گرم و طول چنگالی 49.6±212.81 میلی متر بودند. نتایج نشان داد که در بین 17 متغیر شمارش شده در ماهی قزل آلا، تعداد فلس های روی خط جانبی 134-108 عدد، تعداد شعاع های غیرمنشعب و منشعب در باله پشتی به ترتیب 5-2 و 11-8 عدد و در باله مخرجی به ترتیب 5-2 و 9-6 عدد، خارهای آبششی 21-15 عدد و تعداد مهره های ستون فقرات 60-57 عدد می باشد. در بین 31 عامل سنجشی، میانگین های طول سر 1.4±22.34، ارتفاع سر 1.1±14.80، ارتفاع بیشینه بدن 1.7±20.87، طول قاعده باله پشتی 1.2±12.52، طول باله سینه ای 1.2±15.60، طول باله شکمی 1.0±12.39، طول قاعده باله مخرجی 0.9±9.38، فاصله پیش پشتی 1.9±41.24 و فاصله پیش شکمی 2.3±46.84 درصد طول چنگالی بدن می باشد. بین دو جنس نر و ماده تفاوت مریستیکی مشاهده نگردید اما از نظر مورفومتریک در 18 عامل اختلاف آماری مشاهده گردید که در 9 عامل اختلاف در حد a=0.001، در 5 عامل اختلاف در حد a=0.01و در 4 عامل اختلاف در حد a=0.05 وجود دارد. در یک جمع بندی می توان گفت که نتایج داده های مورفومریستیک بررسی کنونی اختلافات زیادی با نتایج بررسی در آب های جمهوری آذربایجان داشته و به احتمال قوی جمعیت حوزه دریاچه سد لار، جمعیت مجزایی می باشد.
كلید واژه: دریاچه سد لار، ریخت شناختی، قزل آلای خال قرمز

لینک کمکی