بررسي کيفيت آب رودخانه اشمک (استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي کيفيت آب رودخانه اشمک (استان گيلان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :18

رودخانه اشمك یكی از مهم ترین رودخانه های استان گیلان است كه پس از عبور از شهرهای كوچصفهان، لشت نشا و زیباكنار و تلاقی با خروجی تالاب بین المللی بوجاق از داخل پارک ملی بوجاق به دریای خزر می ریزد. در سال 1385 کیفیت آب رودخانه اشمك شامل خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و میكروبی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور 8 ایستگاه انتخاب شد و در طی 4 فصل، عمل نمونه برداری و اندازه گیری فاكتورهای مختلف آب طبق روش استاندارد صورت گرفت. به طوری كه میانگین دمای هوا 19.63 درجه سانتی گراد، میانگین دمای آب 17.65 درجه سانتی گراد، میانگین کدورت FTU 29.40، میانگین هدایت الكتریكی 1114.95 میکروموس بر سانتی متر، میانگین TDS معادل 678.03 میلی گرم در لیتر، میانگین TSSبرابر 38.58 میلی گرم در لیتر، میانگین قلیائیت کل 77.75 میلی گرم در لیتر، میانگین سختی کل 412.25 میلی گرم در لیتر، میانگین کلسیم 68.14 میلی گرم در لیتر، میانگین منیزیم 60.44 میلی گرم در لیتر، میانگین كلراید 133.45 میلی گرم در لیتر، میانگین سولفات 152.64 میلی گرم در لیتر، میانگین ارتوفسفات 0.08 میلی گرم در لیتر، میانگین توتال فسفات 0.63 میلی گرم در لیتر، میانگین آمونیوم 0.34 میلی گرم در لیتر، میانگین نیتریت 0.05 میلی گرم در لیتر، میانگین نیترات 0.81 میلی گرم در لیتر، میانگین اکسیژن محلول 7.24 میلی گرم در لیتر، میانگین 9.83 BOD میلی گرم در لیتر، میانگین 34.61 CODمیلی گرم در لیتر، میانگین شوری 490 میلی گرم در لیتر، میانگین ،7.75 pHمیانگین اسیدیته 5.50 میلی گرم در لیتر، میانگین CO2 آزاد 4.86 میلی گرم در لیتر، میانگین توتال کلی فرم 33541 عدد در 100 میلی لیتر و میانگین فکال کلی فرم 5363 عدد در 100 میلی لیتر، به دست آمد.
كلید واژه: پارامترهای شیمیایی، پارامترهای فیزیكی، پارامترهای میكروبی، رودخانه اشمک، گیلان

لینک کمکی