ارزيابي فني و توليد در استخرهاي دومنظوره پرورش ماهي و ذخيره آب کشاورزي در منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي فني و توليد در استخرهاي دومنظوره پرورش ماهي و ذخيره آب کشاورزي در منطقه سيستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :10

با توجه به میانگین سالانه بارش در منطقه سیستان (زیر 100 میلی متر)، احداث استخرهای بتنی دو منظوره ذخیره آب کشاورزی (با وسعت 200 مترمربع و عمق 1.5 متر) جهت استفاده بهینه از منابع آبی خرد الزامی می باشد. در منطقه زابل تعداد 2170 حلقه چاه جهت بهره برداری وجود دارد که از این تعداد فقط 218 حلقه چاه دارای استخر دو منظوره ذخیره آب می باشد. اگر به طور متوسط توان تولید سالانه ماهی از این استخرها حدود 1.5 تن باشد، منطقه زابل توان بالقوه تولیدی معادل 2928 تن ماهی را دارا می باشد. با بررسی های انجام گرفته میانگین طول مدت پرورش با توجه به مساعد بودن شرایط دمایی برای ماهیان گرمابی و سردابی در منطقه به ترتیب 210 و 150 روز می باشد. میانگین درجه حرارت آب در طول دوره پرورش برای ماهیان گرمابی و سردابی به ترتیب 20 تا 30 و 8 تا 18 درجه سانتی گراد می باشد. با توجه به درصد تلفات پائین طول دوره پرورش (5 درصد)، مقدار تولید ماهیان گرمابی و سردابی در هر واحد تولیدی به ترتیب حدود 760 و 540 کیلوگرم بود. ضریب تبدیل غذایی (FCR) ماهیان گرمابی بین 25 تا 30 و ماهیان سردابی حدود 1.3 تا 1.4 تعیین شد. میزان رشد روزانه (DWG) و رشد ویژه (SGR) به ترتیب برای ماهیان گرمابی 4.71 و 1.87 گرم در روز و همچنین برای ماهیان سردابی 2.19 و 1.81 درصد در روز تعیین شد. میزان سود حاصل از فروش 570 کیلوگرم ماهی قزل آلا و 760 کیلوگرم ماهیان گرمابی به ترتیب 19000000 و 11400000 ریال در هر دوره پرورش می باشد. البته لازم به ذکر است اکثر این استخرها در روستاها و مناطق محروم منطقه می باشند به همین جهت نقش مهمی در تامین پروتئین، افزایش راندمان آبیاری، غنی سازی آب جهت آبیاری و افزایش محصولات زراعی در مناطق ذکر شده دارند.
كلید واژه: استخر دو منظوره، رشد روزانه، رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی

لینک کمکی