بررسي برخي از چالش ها و موانع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران (مطالعه موردي فعالان صنف طلا و جواهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي برخي از چالش ها و موانع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران (مطالعه موردي فعالان صنف طلا و جواهر) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه ماليات

تعداد صفحات :35

قانون مالیات بر ارزش افزوده یكی از قوانین مهم اقتصادی است. تجربه موفق كشورهای اجراكننده این قانون نشان دهنده آن است كه اجرای كامل این قانون می تواند بسیاری از اهداف سه گانه نظام مالیاتی (تخصیص، باز توزیعی و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت) در مالیات های غیرمستقیم را پوشش دهد. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه های شناسایی و وصول مالیات ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف كننده نهایی در اغلب موارد از ویژگی های برجسته این نوع از مالیات ها است. پس از تدوین و تصویب این قانون، اجرای آن از اول مهر ماه سال 1387 آغاز شد. در همان روزهای اول، اجرای قانون مذكور با برخی از چالش ها، مقاومت ها و دغدغه ها از سوی فعالان اقتصادی مواجه گردید. این اتفاقات و برخی از موارد دیگر در نهایت منجر به تغییر در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان عملكرد نظام مالیاتی و ضرورت اصلاح آن، مختصری از فرآیند تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از چالش های اجرایی قانون مذكور به صورت مطالعه موردی در رابطه با فعالان صنف طلا، جواهر و نقره مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه های بررسی شده در این مقاله به ترتیب زیر بوده كه در هر مورد استدلال های مورد نظر ارائه شده است.•نبود زمینه ها، امكانات و زیر ساخت های اجرایی قانون در اقتصاد ایران مانع از گسترش اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شده است. •بی توجه به موضوع معاملات معاوضه ای برخی از كالاها و خدمات (طلا و جواهر) با ویژگی های خاص و نحوه معاملات آن ها كه منجر به عدم تمكین برخی از فعالان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.•عدم آموزش مودیان و فعالان اقتصادی یا بی اطلاعی و كم اطلاعی آن ها از جزییات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، منجر به بروز برخی مقاومت ها از طرف مودیان در رابطه با اجرای این قانون شده است.پس از تشریح و تبیین فرضیه های یاد شده، در بخش جمع بندی و پیشنهادات سیاستی برخی از راهكارهای عملیاتی برای رفع چالش ها و موانع یاد شده ارائه شده است.
كلید واژه: قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصناف، طلا و جواهر، مودیان، معاملات

لینک کمکی