زي توده، پراكنش و فراواني طولي ماهي حسون، کفشک تيزدندان و زمين کن خال باله در فصول تابستان و پاييز در سواحل سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن زي توده، پراكنش و فراواني طولي ماهي حسون، کفشک تيزدندان و زمين کن خال باله در فصول تابستان و پاييز در سواحل سيستان و بلوچستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :16

این پژوهش برای بررسی زی توده و فراوانی طولی ذخایر کفزیان در پاییز و تابستان 1379 در آب های دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان برای تخمین ذخایر 3 گونه حسون (کریشو) (Saurid tumbil)، کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) و زمین کن خال باله (Grammoplites suppositus) به روش مساحت جاروب شده به اجرا در آمد. محدوده اجرای پروژه از منطقه میدانی با طول جغرافیایی 58 درجه و 55 دقیقه شرقی تا منطقه خلیج گواتر با طول جغرافیایی 61 درجه و 30 دقیقه شرقی بود. این محدوده از شرق به غرب (از میدانی به سمت خلیج گواتر) به 5 منطقه تقسیم گردید. فاصله هر منطقه 30 دقیقه طول جغرافیایی (فقط منطقه آخری یا 35 دقیقه شرقی) بود. هر منطقه به 4 لایه عمقی 20-10، 30-20، 50-30 و 100-50 متری تقسیم شد. در منطقه A به ترتیب حروف A1، A2،A3 و A4 معرف 4 لایه عمقی بالا بودند و مساحت هر لایه عمقی با پلانی متر تعیین شده بود. در هر گشت تحقیقاتی 65 ایستگاه تعیین و با تور ترال كف به مدت 1 ساعت در هر ایستگاه با شناور تحقیقاتی فردوس 1 توركشی انجام و به دنبال آن نمونه بردای از كف زیان صورت گرفت. زی توده آبزیان صید شده در تور ترال به تفكیك لایه های عمقی برآورد شد. میزان زی توده كل سالانه در سال 1379 برابر 41830.3 تن برآورد گردید كه به تفكیك لایه های عمقی 20-10، 30-20، 50-30 و 100-50 متری به ترتیب 22393.5، 5492.9، 1398.1 و 12545.7 تن بود. حداكثر و حداقل زی توده به ترتیب در لایه های 20-10 متر و 50-30 متر به دست آمد. طی این مطالعه، گونه های یاد شده شناسایی، تفکیک، توزین و بیومتری شده و اطلاعات به دست آمده با نرم افزار اکسل (Excel) به صورت رسم نمودار ارائه و توده زنده هر یک از گونه ها به تفکیک عمق و منطقه تخمین زده شد. مجموع توده زنده ماهی حسون 847.3 تن، کفشک تیزدندان 162.4 تن و زمین کن خال باله 279.9 تن برآورد و بیش ترین فراوانی طولی این ماهیان به ترتیب در طول های 35-32 سانتی متر، 40-35 سانتی متر و 16-14 سانتی متر اندازه گیری شد.
كلید واژه: پایش ذخایر، دریای عمان، روش مساحت جاروب شده، ماهیان کف زی

لینک کمکی