تحليل ساختاري طرح داستان سلامان و ابسال جامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل ساختاري طرح داستان سلامان و ابسال جامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : انديشه هاي ادبي

تعداد صفحات :25

داستان سلامان و ابسال، داستان دل انگیز و جذابی است كه جامی آن را به نظم كشیده است. هرچند این منظومه یك داستان رمزی و تمثیلی، فلسفی و عرفانی است اما از نظر اجزا و عناصر داستانی با داستان های غنایی تناسب بیشتری دارد و از كشش داستانی لازم هم برخوردار است. از آن جا كه تجزیه و تحلیل اجزا و عناصر سازنده یك متن روایی، زمینه شناخت بیشتر آن را فراهم می آورد و نقاط ضعف و قوت آن را باز می نمایاند؛ در این مقاله طرح این داستان به عنوان یكی از عناصر سازنده متن روایی، از دیدگاه ساختارگرایان مورد بررسی قرار می گیرد. در این داستان شاه برای تربیت جانشین تلاش می كند اما در این راه به مانع عشق فرزند به دایه خود، رو به رو می شود و وضعیت متعادل روایی داستان به شكل نامتعادل درمی آید و حوادثی در داستان شكل می گیرد كه باعث تشكیل پی رفت های گوناگون در طرح داستان می گردد كه در این نوشته سعی بر آن است كه به این موضوع پرداخته شود.
كلید واژه: سلامان و ابسال، جامی، ساختارگرایی، داستان، طرح

لینک کمکی