عنوان فارسي: روش شناسي علم آگوستيني (عنوان عربي: منهج علم اوغسطيني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: روش شناسي علم آگوستيني (عنوان عربي: منهج علم اوغسطيني) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)

تعداد صفحات :37

چکیده فارسی:الوین پلنتینگا ظاهر بعضی باورهای دینی را با برخی یافته های علم امروزی متعارض می یابد، بنابراین پیشنهاد می کند برای آنکه هم علم بتواند اشتباهات تفسیری ما را از متون دینی تصحیح کند و هم دین راهنمای علم در پرهیز از یکی انگاشتن نظریه های علمی با حقیقت شود، باید به علمی روی بیاوریم که از هر آنچه می دانیم در آن بهره ببریم: خواه آموزه ها و باورهای دینی، خواه داده های تجربی و یافته های علمی. در این مسیر، یکی از مفروضات علم موجود مانع تحقق چنین علمی است: طبیعت گروی روش شناختی قید روش شناختی ای است که دانشمندان را ملزم می سازد در چارچوب مفاهیم، شواهد و تبیین های طبیعی نظریه پردازی کنند. به علاوه، بسیاری از علوم (غالبا علوم انسانی) نیازمند تعاریف و مفاهیم هنجارینی هستند که نظام ارزشی دین می تواند آنها را تامین کند. به عقیده پلنتینگا، می توان با کنار هم قرار دادن یافته های علمی و باورهای دینی (اعم از باورهای واقعا پایه و قرائن هرمنوتیکی)، به همراه طرد طبیعت گروی روش شناختی و استفاده از مفاهیم و تعاریف هنجارین دینی، علم آگوستینی را پایه گذارد. چکیده عربی: یری بلنتینغا ان بعض المعتقدات الدینیه فی تناقض مع العلوم الحدیثه و یقترح لتجنب هذا اللبس فی التفاسیر من النصوص الدینیه و انه یکون قائدا فی تجنب الظن التوحد بین النظریات العلمیه مع الحقیقه علینا اللجوء الی علم نستفید منه سواء کان من التعالیم الدینیه أو المصادر التجریبیه، وهناک حاجز لتحقیق هذا الامر فی وعی مفروضات العلم، وطبیعه تعتمد علی المعرفه هی قید تلزم الباحث باتیان الشواهد والتبیین الطبیعی فی اطار الاقتراحات. و اضف علی هذا ان اکثر العلوم (عاده العلوم الانسانیه) تحتاج الی تعاریف و مفاهیم وعلی نظام القیم الدینیه أن تومن هذا الامر .یری بلنتینغا اذا جئنا بالمستجدات العلمیه و الحقائق الدینیه، سواء من المعتقدات علی اسس و شواهد الهرمنوطیقیه مع طبیعه یعتمد علیها فی المنهجیه و استخدام المفاهیم و التعاریف المعیاریه نستطیع أن نؤسس علما جدیدا اسمه علم اوغسطینی.
كلید واژه: كلید واژه فارسی: الوین پلنتینگا، علم آگوستینی، طبیعت گروی روش شناختی، علم دینی، فلسفه مسیحی آگوستینی (كلید واژه عربی: بلنتینغا، علم اوغسطین، العلم الدینی، فلسفه مسیحیه اوغسطینیه)

لینک کمکی