بررسي سيماي زن در رمان «شوهر آهو خانم»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي سيماي زن در رمان «شوهر آهو خانم» :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : انديشه هاي ادبي

تعداد صفحات :28

از قرارگیری زن و مرد در کنار هم زندگی خانوادگی و اجتماعی شکل می گیرد و با فقدان یکی، زندگی دچار چالش می گردد. در گذر قرون تفکرات گوناگون از گوشه و کنار جهان این اندیشه را تحت تاثیر قرار داده اند، مذاهب و اندیشه های فلسفی هر کدام راهی را برای بهتر شدن و پیشرفت و تعالی ارایه نمودند. اما جنس مونث در این مسیر هر چه پیشتر رفت بیشتر مورد اجحاف و ظلم قرار گرفت. تفکرات پدرسالارانه و مردسالارانه اجازه بروز و ظهور را به زن نداد و او را هر چه بیشتر در محیط بسته و مهجور محصور نمود. این مساله در آثار و منابعی که از دوره های مختلف باقی مانده است به روشنی نمود می یابد. اما زن به صورت آرمانی در داستان های باقی مانده موجب تحول جهان بینی مرد می شود. با شروع انقلاب کبیر فرانسه و انقلابات دیگر در جهان، تحول عظیمی در افکار و اندیشه ها می افتد. با ورود اندیشه های جدید بین سنت و مدرنیته تقابلی ایجاد می شود که در کتاب شوهر آهو خانم می توان گوشه هایی از آن را اگرچه بسیار غیرمحسوس لمس نمود. در اصل آهو و هما دو نمونه از افراد وابسته به سنت و متمایل به تجدد را نشان می دهند که خواهان نایل شدن به حق خود هستند. آنان در رسیدن به هدف راه های متفاوتی را می پیمایند و با افکار و راه حل های جدیدی آشنا می شوند که در انتها به پایداری آهو سنت گرا و گریز هما تجددطلب می انجامد.
كلید واژه: آهوخانم، هما، میران، زن، سنت

لینک کمکی