زنان سلطه و تسليم در آثار زويا پيرزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن زنان سلطه و تسليم در آثار زويا پيرزاد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : انديشه هاي ادبي

تعداد صفحات :24

امروزه فمنیسم از موضوعات مهم پژوهش در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی است و بررسی آن به عنوان یک مساله علمی و در حال گسترش در ایران حائز اهمیت است، بر این اساس این مقاله به بررسی آثار زویا پیرزاد با رویکردی فمنیستی پرداخته و چگونگی روند رو به رشد جریان فمنیستی را در آثار پیرزاد از جنبه تسلیم یا سلطه زنان داستان مورد بحث و بررسی قرار داده است. زنان كه نقش های اصلی و پیش برنده روایت را در داستان های پیرزاد دارا هستند، روند صعودی طی می کنند، آن ها به مرور متحول می شوند و از مطیع بودن و سر به راه بودن به در می آیند. بارقه های شعور و آگاهی و حفظ هویت زنانه در رمان های پیرزاد کاملا بارز است.
كلید واژه: فمنیسم، زنان، جنسیت، فرهنگ ارامنه، سلطه، تسلیم

لینک کمکی