عنوان فارسي: بررسي تطبيقي مسووليت اجتماعي علم در اسلام و غرب (عنوان عربي: المقارنة بين المسئولية الاجتماعية للعلم في الاسلام والغرب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: بررسي تطبيقي مسووليت اجتماعي علم در اسلام و غرب (عنوان عربي: المقارنة بين المسئولية الاجتماعية للعلم في الاسلام والغرب) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)

تعداد صفحات :34

چکیده فارسی: قواعد روش شناختی حاکم بر پارادایم های علم و اهمیت ورود ارزش ها و اخلاقیات در آنها از موضوعات مورد بحث مسوولیت اجتماعی علم به شمار می رود. مسوولیت اجتماعی علم عبارت است از مبانی روش شناختی و ارزش شناختی هر حوزه از علم که تعهد نسبت به این مبانی به عنوان مسوولیت اجتماعی عالمان آن علم شناخته می شود. در پارادایم های غربی، مسوولیت اجتماعی علم دارای مبانی متفاوت، متکثر و حتی متضاد است؛ در حالی که در جهان بینی اسلامی، ورود به واقعیت و شکل گیری نظریه اجتماعی، مبتنی بر مدار توحید است. این وحدت، اصل بلامنازع و غیر قابل تغییر و قاعده پذیرفته شده اندیشه و تفکر اسلامی است. در اندیشه اسلامی، با توجه به مسوولیت انسان ها در برابر خداوند، خویشتن و جامعه، همه و بخصوص عالمان اجتماعی مسوول اند تا با مفاهیم ارزشی این جهان بینی، جهان اجتماعی خود را بسازند. این مفاهیم ارزشی، علم نافع و معرفت شناسی توحیدی باعث شده تا مسوولیت اجتماعی علم در اسلام، متمایز از معیارهای مرسوم در پارادایم های علم غربی باشد. چکیده عربی:مواضیع البحث فی مسئولیه الاجتماع هی القواعد المنهجیه الغالبه علی نماذج العلم و اهمیه دخول القیم والاخلاقیات. فاذا المسئولیه الاجتماعیه للعلم هی الأسس المنهجیه و قیمه المعرفیه فی جمیع مجالات العلم و تعرف نسبه الالتزام العلماء بهذه الأسس کمسئولیه اجتماعیه لهم فی ذلک العلم. فی النماذج الغربیه أسس المسئولیه الاجتماعیه مختلفه وکثیره و متضاده خلافا للنظریه الاسلامیه التی دخول الی الحقائق و ابداء الرأی الاجتماعی یطرح علی اساس ومدار التوحید وهذا الأساس لا خلاف فیه ولن یتغیر والقاعده المقبوله فی الاسلام و علی الانسان ان یصلح و یزکی نفسه وهو المسئول امام الله و المجتمع و الجمیع مسئولون خاصه العلماء الاجتماعیین حسب هذا الایدولوجیا و المعاییر الموجوده فی الاسلام کالعلم النافع و نظریه المعرفه التوحیدیه أدت الی التمایز بینها وبین المعاییر الغربیه الموجوده فی نماذج العلم.
كلید واژه: كلید واژه فارسی: جهان بینی اسلامی، معرفت شناسی توحیدی، علم نافع، عمل صالح، پارادایم های علم (كلید واژه عربی: الایدولوجیا الاسلامیه، نظریه المعرفه التوحیدیه، العلم النافع، العمل الصالح، النماذج الغربیه)

لینک کمکی