عنوان فارسي: منزلت اخلاق پژوهش در کتاب هاي روش تحقيق به زبان فارسي: بررسي انتقادي (عنوان عربي: منزلة اخلاقيات البحث في کتب مناهج البحث في اللغة الفارسية: دراسة نقدية)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: منزلت اخلاق پژوهش در کتاب هاي روش تحقيق به زبان فارسي: بررسي انتقادي (عنوان عربي: منزلة اخلاقيات البحث في کتب مناهج البحث في اللغة الفارسية: دراسة نقدية) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)

تعداد صفحات :42

چکیده فارسی:انتظار می رود که ضوابط اخلاق پژوهش، مانند پرهیز از سرقت علمی، سوگیری در تحلیل، و دستکاری داده ها یا نتایج، در کتاب های روش تحقیق آموزش داده شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا به این انتظار پاسخ داده شده است؟ نگارنده کتاب های روش تحقیق را که به زبان فارسی تالیف شده اند، بررسی کرد و آنها را در پنج گروه گنجاند. برخی از این آثار اساسا فرآیند تحقیق را امری فنی دانسته، از طرح اخلاق پژوهش دوری کرده اند. شماری دیگر نیز اخلاق پژوهش را تنها به مثابه صفات شخصی پژوهشگر دانسته، از پیش کشیدن مسائلی که پژوهشگر در فرآیند تحقیق با آنها مواجه می شود، غفلت یا خودداری کرده اند. پیشنهاد اساسی نویسنده، پس از تحلیل این آثار، آن است که در کتاب های روش تحقیق، فصلی مشخص به اخلاق پژوهش اختصاص داده شود و در آنها طی پنج محور مسائل اخلاق پژوهش مورد بحث قرار گیرد. چکیده عربی:بما أن العلم و الاخلاق مندمجان و لا یمکن فصل احدهما عن الآخر، علی الباحث أن یلتزم بالمبادئ الاخلاقیه للبحث فی مسیر بحثه. و من المفروض أن اخلاقیات البحث العلمی، تدرس فی الکتب المعده لتعلیم مناهج البحث. من هذا المنظور، قام الباحث فی هذا المقال عن البحث حول مدی حضور اخلاقیات البحث فی الکتب التعلیمیه لمناهج البحث فی اللغه الفارسیه و درس ما کتبت فی هذا الحقل و قام بتحلیلها، و انتهی الی نتیجه مؤسفه و هی ضئآله ادبیات البحث الاخلاقی فی هذا الحقل و سیاده النزعه الوضعیه و مبدأ الفصل بین العلم و الاخلاق علی اغلب هذه الکتب. بعد الوصول الی هذه النتیجه، یقدم الباحث فی آخر بحثه، حلا لاجل التغلب علی هذه المشکله و اثراء اخلاقیات البحث فی مجال البحث العلمی و کتابه الکتب التعلیمیه فی حقل التعلیم البحثی.
كلید واژه: كلید واژه فارسی: اخلاق پژوهش، روش تحقیق، کتاب های روش تحقیق - آسیب شناسی، روش پژوهش، اخلاق تحقیق (كلید واژه عربی: اخلاقیات البحث، مناهج البحث، معضلات کتب مناهج البحث)

لینک کمکی