ديالكتيك هگل: سنتزي از ديالكتيك كانت در برابر ديالكتيك افلاطون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ديالكتيك هگل: سنتزي از ديالكتيك كانت در برابر ديالكتيك افلاطون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاريخ فلسفه

تعداد صفحات :36

دیالكتیك از قدمتی باندازه خود فلسفه برخوردار است. این واژه از طرف فیلسوفان متعددی بكار رفته است و هر كدام از آنها معانی متفاوتی را در نظر گرفته اند. در این نوشتار بعد از بیان اجمالی معنای این واژه در میان فلاسفه، بطور تفصیلی به بیان معنای آن نزد افلاطون، كانت و هگل پرداخته می شود.نزد افلاطون دیالكتیك دارای معنای متكامل بوده است و بعنوان روشی برای رسیدن به ذات لایتغیر موجودات درنظر گرفته شده است. كانت آن را بمعنای جدل یا منطق درنظر گرفته است؛ یعنی بررسی راهی كه عقل به قصد رسیدن به معرفت اشیاء فی نفسه و حقایق فوق حسی طی می كند. دیالكتیك نزد هگل نیز عبارت است از مطابقت فكر با هستی در زمان و در صیرورتی دائمی. دیالكتیك هگل همیشه در مسیر جمع متضادها در مرتبه بالاتر بكار گرفته می شود و در واقع كار فلسفه در نظر او پیمودن همین مسیر است.در مقاله حاضر ضمن بررسی و مقایسه نظریات دیالكتیكی این سه فیلسوف نشان داده ایم كه می توان دیالكتیك هگل را بعنوان سنتزی از دیالكتیك افلاطون و كانت قلمداد كرد.
كلید واژه: دیالكتیك، روش فلسفی جدل، مطابقت ذهن و عین، تز، آنتی تز، سنتز، افلاطون، كانت، هگل

لینک کمکی