بررسي انتظارات متقابل براي مشارکت دولت و بخش خصوصي براي رفع موانع توليد و سرمايه‌ گذاري (مورد مطالعه: بخش کشاورزي استان خراسان شمالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي انتظارات متقابل براي مشارکت دولت و بخش خصوصي براي رفع موانع توليد و سرمايه‌ گذاري (مورد مطالعه: بخش کشاورزي استان خراسان شمالي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :16

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه ‌گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسوولیت متقابل آنها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌ گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه ‌گذاری پرسشنامه ‌ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه ‌های 50-10 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آنها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه ‌های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی ‌های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه ‌گذاری و برنامه ‌های عملیاتی آنها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی ‌های سرمایه ‌گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی‌ های تولیدی وجود دارد.
كلید واژه: همکاری استراتژیک، برنامه های عملیاتی، حکمرانی خوب، موانع اقتصادی و اجتماعی، مدل تعدیل شده جنسن

لینک کمکی