نسبت فلسفه اسلامي با اسلام: انطباق يا سازگاري؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نسبت فلسفه اسلامي با اسلام: انطباق يا سازگاري؟ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاريخ فلسفه

تعداد صفحات :18

این نوشتار از طریق آشكارسازی دیدهای مو جود در گفتمان فلسفه اسلامی در گذشته و حال، درباره نسبت فلسفه اسلامی با اسلام، به بررسی این منظرها پرداخته است. در این مقاله نخست، دو دید مهم و كلیدی انطباق گرا و سازگارگرا معرفی شده است و آنگاه پس از بیان دشواریهای نظری و عملی انطباق گرا، حكم به گزینش و رعایت دیدگاه سازگارگرا شده است. در باب دینی بودن یا نبودن فلسفه اسلامی و وجه آن نیز تاملاتی صورت گرفته است.
كلید واژه: نسبت فلسفه اسلامی و اسلام، انطباق گرایی، سازگارگرایی، فلسفه دینی، موجه بودن سازگارگرایی

لینک کمکی