آموزه آنالوژي قرون وسطي بر مبناي نظر اي. جي. اشوورث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آموزه آنالوژي قرون وسطي بر مبناي نظر اي. جي. اشوورث :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاريخ فلسفه

تعداد صفحات :27

نظریه آنالوژی كه بزرگترین مدافع آن را توماس آكوئینی می دانند، سابقه قابل تاملی در تاریخ اندیشه، بویژه قرون وسطی داشته است. ای. جی. اشوورث یكی از مهمترین شارحان متاخر این حوزه می باشد. در پژوهش حاضر بر اساس تقریر اشوورث به مباحث اصلی این نظریه كه اغلب در آثار كلامی و فلسفی این حوزه مغفول مانده می پردازیم. نتیجه آنكه سابقه نظریه آنالوژی بسیار پیش از توماس می باشد و اغلب تفاسیر درباره آن نارسا و منطبق با نگاه اصلی توماس است از اینرو نیازمند بازبینی تقریرهای متداول این نظریه هستیم.
كلید واژه: امر تشكیكی، قرون وسطی، نظریه آنالوژی، توماس آكوئینی، ای. جی. اشوورت

لینک کمکی