ارزيابي عملکرد کتابخانه ‌هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران بر اساس مدل سيرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عملکرد کتابخانه ‌هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران بر اساس مدل سيرز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي (كتابداري)

تعداد صفحات :22

هدف: هدف پژوهش حاضر،‏ ارزیابی عملکرد کتابخانه ‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با استفاده از مدل سیرز است.روش: روش پژوهش،‏ پیمایشی تحلیلی و جامعه پژوهش شامل 42 کتابدار و نمونه ای به تعداد 191 نفر از کاربران کتابخانه ‌هاست. جهت گرداوری داده ها بر اساس مدل سیرز از 8 پرسشنامه متفاوت استفاده شده است.یافته ‌ها: میانگین رضایت شغلی (19)،‏ خودباوری (49.6) و تعهد سازمانی (99.9) کتابداران،‏ در سطح بالاتر از متوسط و میانگین عملکرد کتابداران (74.2) نزدیک به سطح متوسط است. یافته‌ ها حاکی از کیفیت بالاتر از متوسط خدمات کتابخانه (55.2 و 26.3) است که در نتیجه،‏ رضایت (54.7) بالاتر از متوسط کاربران و وفاداری آنان (17.7) به استفاده از خدمات کتابخانه ‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران را به دنبال داشته است.
كلید واژه: رضایت کاربران، مدل سیرز، رضایت شغلی، ارزیابی عملکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

لینک کمکی