بررسي وضعيت موجود کتابخانه هاي آموزشگاهي شهر زابل در سال تحصيلي 88-1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي وضعيت موجود کتابخانه هاي آموزشگاهي شهر زابل در سال تحصيلي 88-1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر به بررسي وضعيت موجود کتابخانه هاي آموزشگاهي شهر زابل در سال تحصيلي 88-1387 می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری آن، آموزشگاه های سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی، شامل آموزشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، شاهد و ...، به تفکیک دخترانه و پسرانه است. مهم ترین یافته های پژوهش نشان می دهد 84% آموزشگاه های شهر زابل، دارای کتابخانه هستند. فضای کتابخانه ها بسیار محدود بوده و 100% آنها کمتر از 30 مترمربع مساحت دارند. اکثر آنها برای مطالعه دانش آموزان فضایی را در نظر نگرفته اند. در کل، سهم هر دانش آموز شهر زابل از فضای اختصاص یافته به کتابخانه های آموزشگاهی 0.08 است. مجموعه کتابخانه ها از نظر کمی ضعیف هستند. 99% کتابخانه های آموزشگاهی کتابدار ندارند. در کل %53 کتابخانه های مورد مطالعه به صورت قفسه بسته و 47% آنها قفسه باز اداره می شوند. کتابخانه های آموزشگاهی مورد بررسی از لحاظ فضا، تجهیزات فیزیکی، منابع کتابخانه ای، بودجه، ارائه خدمات، نیروی انسانی متخصص، استفاده از فناوریهای جدید مانند رایانه، لوح های فشرده آموزشی و ... با مشکل اساسی روبرو هستند. این کتابخانه ها در تمام زمینه ها در حد استانداردهای کتابخانه های مدارس نیستند و به طور کلی می توان گفت با چالش های جدی مواجهند و توان پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان را ندارند.
كلید واژه: کتابخانه آموزشگاهی، آموزشگاه ابتدایی، آموزشگاه راهنمایی، آموزشگاه متوسطه، زابل

لینک کمکی