بررسي روايت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي روايت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :40

نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب کتابی است که نام نویسنده / نویسندگان و زمان تالیف آن مبهم است. در فراهم آمدن این کتاب، نویسندگانی همچون عامر شعبی، ایوب بن قریه، عبداله بن مقفع، اصمعی و ابوالبختری سهمی داشته اند و سه دوره زمانی (سال 75 ه.، پیش از سال 142 ه. و حدود سال های 170-193 ه.) را می توان برای تالیف آن در نظر گرفت. به هر روی این کتاب - به ویژه بخش هایی که از زبان ابن مقفع روایت شده است - مهم ترین منبع در شناخت سیرالملوک وی و به تبع آن خدای نامه دوره ساسانی است. از آن جا که شاهنامه فردوسی نیز با واسطه شاهنامه ابومنصوری به خدای نامه می رسد، داستان دارا و اسکندر از نهایه الارب و شاهنامه برگزیده شده تا بتوان به سرچشمه اصلی این دو روایت پی برد. با بررسی تطبیقی داستان اسکندر و دارا در این دو کتاب می توان دریافت که روایت فردوسی در هسته اصلی داستان، دقیقا همان روایت ابن مقفع است، اما فردوسی با نگرش داستانی مطالبی را که به کار وی نمی آمده، حذف کرده و در عوض جزئیاتی را به آن افزوده است.
كلید واژه: نهایه الارب، شاهنامه، خدای نامه، سیرالملوک، فردوسی، ابن مقفع، اسکندر، دارا

لینک کمکی