نانواستراتي گرافي و رسوب شناسي سازند آب دراز در برش شيخ (غرب کپه داغ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نانواستراتي گرافي و رسوب شناسي سازند آب دراز در برش شيخ (غرب کپه داغ) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي)

تعداد صفحات :18

سازند آب دراز در برش شیخ واقع در غرب کپه داغ، برای نخستین بار بر مبنای نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه نمونه های برداشت شده، 21 جنس و 34 گونه شناسایی گردید. با توجه به اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بیوزون های CC18-CC21 برای این سازند پیشنهاد گردید. بر مبنای این بیوزون ها، سن سازند آب دراز در برش شیخ، کامپانین پیشین تا ابتدای کامپانین پسین می باشد. بر اساس مطالعه این نانوفسیل ها، می توان گفت که حوضه آب دراز در برش شیخ در عرض جغرافیایی نسبتا پایین و دمای نسبتا بالا قرار داشته و از نظر زیستی دارای پروداکتیویتی پایینی است که به سمت سازند کلات بر عمق حوضه افزوده می شود.
كلید واژه: بیوزون، کامپانین پسین، کامپانین پیشین، نانوفسیل های آهکی

لینک کمکی