پتروگرافي و پتروژنز توده نفوذي قلاي لان (جنوب غرب قروه- کردستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پتروگرافي و پتروژنز توده نفوذي قلاي لان (جنوب غرب قروه- کردستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي)

تعداد صفحات :16

توده نفوذی قلای لان بخشی از نفوذهای موجود در جنوب- جنوب غرب قروه است. بر اساس مشاهدات صحرایی و ویژگی های کانی شناسی، این نفوذی مورد مطالعه شامل سه واحد دیوریت، گرانیت و گرانیت پورفیری است. سنگ های این واحدها از نظر ژئوشیمی از نوع I، ساب آلکالن و از نظر درجه اشباع از آلومینیم (ASI) متاآلومین هستند. در واحد دیوریتی پایین بودن نسبت های (Al2O3/FeO+MgO+TiO2) و (Na2O+K2O/(FeO+MgO+TiO2) و تمرکز پایین نسبت Rb/Sr کمتر از 0.6) بر ذوب بخشی منابع پوسته زیرین به واسطه ذوب بدون آب آمفیبولیت برای این واحد اشاره دارد. حجم زیاد سنگ های فلسیک (گرانیت و گرانیت پورفیری)، با این موضوع که این واحدها از طریق تفریق بلورین ماگمای والد بازالتی مشتق از گوشته توأم با آلایش به وجود آمده است، سازگار نیست. میزان پایین عناصر انتقالی (Ni، Cr،Co و V)، مقادیر پایین نسبت عناصر Nb/La و Ti/Zr نشان می دهند که منشأ ماگمای اولیه واحد فلسیک احتمالا در اثر ذوب بخشی پروتولیت های پوسته ای (متاگری واک ها) به وجود آمده است و ماگماهای بازالتی حاصل از گوشته که در پوسته زیرین جایگزین شده اند محتمل ترین منشأ گرمایی برای ذوب بخشی بوده اند. نمودارهای تفكیك كننده محیط تكتونیكی، پایین بودن نسبت Nb/U و Nb/Y و مقادیر بالای نسبت Ba/Nb بیانگر محیطی مرتبط با فرورانش در حاشیه فعال قاره ای برای این توده می باشد.
كلید واژه: پوسته زیرین، دیوریت، گرانیت، متاگری واک ها

لینک کمکی