عنوان عربي: مرقد السيدة زينب الكبري في مصر دراسة و تمحيص للآراء التاريخية المختلفة (عنوان فارسي: بررسي و تحليل آرا و نظرات پيرامون مدفن زينب (س) در مصر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان عربي: مرقد السيدة زينب الكبري في مصر دراسة و تمحيص للآراء التاريخية المختلفة (عنوان فارسي: بررسي و تحليل آرا و نظرات پيرامون مدفن زينب (س) در مصر) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفاق الحضاره الاسلاميه

تعداد صفحات :26

چکیده عربی:منذ سنوات والباحثون یحاولون أن یبدوا آراهم حل مدفن السیده زینب بنت الإمام أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (ع)، و یسعی كل منهم إلی تفنید الرأی الآخر و إثبات رأیه من خلال أدله لا تقبل الشك. إلا أن جمیع هذه الآراء یمكن مناقشتها و دراستها فی إطار موضوعی و دقیق. لكن یبدو أن هذه القضیه مازال یكتنفها الغموض. و لقد شغل هذا الموضوع بال الباحث منذ سنوات. بحیث بقیت أتساءل عن مدفنها الواقعی فی الزمن الذی یؤم المراقد المنسوبه إلیها آلاف الزوار سنویا، یتقربون من خلالها إلی الله تعالی، و یروی عن كرامات كل من هذه المراقد الكرامات والمعاجز. و لعل التقدیر یقتضی أن یبقی مرقدها الشریف خافیا علی الناس كما هو مصیر أمها الزهراء سلام الله علیها. منذ قرون والناس یؤمون خمسه مواضع یحسبونها مدفن السیده زینب. و من هذه المواضع، اثنان حازا علی شهره أوسع. و آخران لهما صیت أقل. وصیت الأخیر یعتمد علی روایه شاذه. أما المكانان المشهوران فهما: موضع راویه بضاحیه دمشق، والآخر موضع قنطره السباع فی مصر. و الموضعان الآخرین فهما: مقبره البقیع بالمدینه المنوره، و مقبره الباب الصغیر بدمشق. والموضع الذی یعتمد علی الروایه الشاذه فهو منطقه سنجار فی الموصل بالعراق. و نحن فی هذا المقال دراسه حول مدفنها فی قنطره السباع بمصر و نذکر بان فی مقاله الاخری انتشرت فی مجله العلوم الانسانیه الدولیه برقم 19، ثبت هذا الرای بان مدفن زینب بدمشق یتعلق بزینب الصغری ملقب بام کلثوم بنت الامام علی (ع) و ام شعیب المخزومیه و لهذا انتساب هذا المدفن بزینب الکبری بنت فاطمه الزهراء لا اصل له و لا اعتبار حقیقیه. چکیده فارسی:سال هاست که محققان پیرامون محل دفن زینب کبری (س) نظراتی ارائه کرده اند و هر یک کوشیده اند تا به اثبات یا رد یکی از مکان های مورد نظر بپردازند و نهایتا با دلائلی که همه آن ها قابل تحلیل و بررسی و نقد است به نتیجه ای قطعی و روشن دست یابند، اما هنوز این امر در هاله ای از ابهام و تردید است. ذهن نگارنده نیز سال هاست که به این نکته مشغول است و این که با توجه به اختلاف و تشتت آرا و نظرات مطروحه، به راستی مکان واقعی دفن ایشان کجاست و کدام یک از این مکان ها که امروزه هزاران نفر به زیارتش می روند و حتی در کنار آن ها شاهد کرامات و برآورده شدن حاجات خود هستند مکان واقعی قبر ایشان است؟ قرن هاست که پنج مکان به عنوان محل دفن زینب کبری (س) گفته شده است که دو مکان اشتهار بیش تری دارند و دو مکان دیگر هم یکی از معروفیت کمی برخوردار و دیگری نیز قولی شاذ است. دو مکان معروف یکی راویه دمشق در سوریه و دیگری قنطره السباع در مصر است و سه مکان دیگر یکی قبرستان بقیع در مدینه و دیگری قبرستان باب الصغیر در دمشق و مکان سوم که قول شاذی است، سنجار در موصل عراق است. در این تحقیق به این نتیجه رسیده ایم که این 5 قول هیچ یک جز قاهره مصر اعتباری ندارد و به زینب کبری (س) متعلق نیست، بلکه به سایر دختران امام علی (ع) تعلق دارد و این اشتباه از آن روست که آن حضرت چهار دختر به نام های زینب و لقب ام کلثوم داشته است ازجمله زینب کبری و صغری و ام کلثوم کبری و صغری. در این تحقیق به بررسی مکان دفن ایشان در قنطره السباع قاهره که از میان اقوال یادشده قوی ترین و درست ترین است پرداخته ایم. گفتنی است در مقاله ای که در مجله بین المللی علوم انسانی به شماره 19 به چاپ رساندیم اثبات کردیم که مدفن زینب (س) در راویه دمشق متعلق به زینب صغری ملقب به ام کلثوم دختر امام علی (ع) از ام سعید مخزومی است و انتساب آن به زینب کبری اصل و اعتباری ندارد.
كلید واژه: كلیدواژه عربی: زینب الكبری، زینب الصغری، أم كلثوم الكبری، أم كلثوم الصغری، نفیسه، رقیه، راویه، قنطره السباع، سنجار الموصل (كلیدواژه فارسی: زینب کبری، زینب صغری، ام کلثوم کبری، ام کلثوم صغری، نفیسه، رقیه، قنطره السباع)

لینک کمکی